Voľby do NR SR

Voľte zo zahraničia, alebo mimo miesta trvalého pobytu.

Za menej ako 3 minúty tu vybavíte:

 • Žiadosť o voľbu poštou -> voľte zo zahraničia, alebo

 • Žiadosť o hlasovací preukaz -> voľte odkiaľkoľvek v SR.

Nepremeškajte možnosť voliť. Zákonná lehota už čoskoro vyprší!

Lehota pre podanie žiadosti o voľbu poštou zo zahraničia uplynula. Ak ste ju nestihli a máte trvalý pobyt na území SR, stále máte možnosť zúčastniť sa volieb - ako? Musíte byť na území SR dňa: .

DNES prebiehajú voľby do NR SR. Dnes môžu voliť na území SR len voliči, ktorí maj útrvalý pobyt na území SR. Ak ste si v predstihu vybavili hlasovací preukaz, môžete voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na území SR. Ak hlasovací preukaz nemáte, môžete voliť výhradne vo volebnej miestnosti v mieste trvalého pobytu.

Voľby do NRSR sa skončili. Volili v nich občania na území SR i v zahraničí - poštou. Podporte petíciu za možnosť voliť zo zahraničia vo všetkých voľbách - na www.srdcomdoma.sk.

Ste občanom SR a v čase volieb budete mať minimálne 18 rokov? Potom máte právo voliť do NR SR.

 1. Budete v čase volieb v zahraničí? Aj Vy môžete voliť - poštou!
 2. Trvalé bydlisko v zahraničí? Môžete voliť len zo zahraničia!
 3. Nepremeškajte lehotu pre podanie žiadosti!
 4. Tu zistíte, ako môžete voliť práve Vy.
 5. Tu vybavíte všetko v predstihu.
 6. Nečakajte v radoch.
 7. Neodkladajte to!
 8. Zaberie to 3 min.
 9. Ide o veľa!
 • Celý proces trvá menej ako 3 min.
 • Formulár je vyplnený len vo vašom zariadení (mobile, počítači,..).
 • Žiadne z údajov, ktoré zadáte sa u nás neukladajú.
 • Vytvorenú žiadosť si uložíte u seba a odošlete z vášho e-mailu.
 • Ukladáme si len anonymné štatistiky návštevnosti stránky.Trvalý pobyt


mám v SR*

nemám v SR**

* Veľká väčšina voličov v zahraničí má stále trvalý pobyt v SR. Ak máte občiansky preukaz, znamená to, že máte trvalý pobyt v SR. Dokonca aj keď ste sa prihlásili k trvalému pobytu v zahraničí, trvalý pobyt v SR Vám automaticky nezanikol a preto zvoľte túto možnosť.

**Odovzdali ste na úrade v SR občiansky preukaz? Ak nemáte občiansky preukaz, potom veľmi pravdepodobne nemáte ani trvalý pobyt v SR.
K žiadosti musíte priložiť fotku cestovného pasu (alebo osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemáte platný pas). Ak nemáte po ruke fotku dokladu, vráťte sa na túto www stránku neskôr!

Pomoc

Občan SR žijúci v zahraničí má možnosť prihlásiť sa k trvalému pobytu v zahraničí. Trvalý pobyt v SR mu tým automaticky nezaniká. Ten trvá aj naďalej a tak môže mať občan SR trvalý pobyt v SR i v zahraničí súčasne.

Ak ste si trvalý pobyt zo SR odhlásili, voliť do Národnej rady Slovenskej republiky môžete jedine zo zahraničia - poštou. Na území SR nemôžete voliť do NR SR. Hlasovacie lístky Vám zašle MV SR na žiadosť, ktorú si vytvoríte v ďalších krokoch.

Nie ste si istí, či máte trvalý pobyt v SR? Zavolajte na mestský / obecný úrad Vášho posledného pobytu v SR. Tam Vám poskytnú potrebné informácie.

Máte špecifickú otázku ohľadne volieb? Prečítajte si pokyny na stránkach MV SR - Odbor volieb, politických strán a referenda. Ak tam nenájdete odpoveď na svoju otázku, pošlite otázku na volby@minv.sk. Odpovedajú zväčša do 1 pracovného dňa.

Voliť budem


poštou - zo zahraničia *

* Budete v čase volieb v zahraničí? V tom prípade môžete voliť poštou. Hlasovacie lístky si musíte nechať zaslať na adresu do zahraničia.

hlasovacím preukazom - na území SR **

** Ak máte trvalý pobyt na území SR, budete v čase volieb na území Slovenska, ale mimo miesta trvalého pobytu, budete potrebovať Hlasovací preukaz. S ním môžete voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku.

Pomoc

*Žiadosť o voľbu poštou musí byť doručená najneskôr 50 dní pred termínom konania volieb - do .

**Ak si chcete dať hlasovací preukaz poslať, doručte Žiadosť o hlasovací preukaz a to poštou, alebo e-mailom, najneskôr 15 pracovných dní pred termínom konania volieb (t.j. najneskôr ).
Ak si nechcete nechať hlasovací preukaz doručiť poštou, môžete si ho vyzdvihúť osobne (v takom prípade žiadosť nepotrebujete), alebo vami poveraná osoba najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr ) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

Voliť budem


poštou zo zahraničia*

*K žiadosti, ktorá bude vytvorená v ďalšom kroku, je potrebné priložiť scan / fotku cestovného pasu, roztvoreného na dvojstránke s osobnými údajmi.

Pomoc

* Nezabudnite k Vašej žiadosti pripojiť scan / fotografiu Vášho cestovného pasu, roztvoreného na dvojstránke s osobnými údajmi.

Hlasovací preukaz:


žiadam zaslať poštou do vlastných rúk*

žiadam vydať splnomocnenej osobe**

Ako získať Hlasovací preukaz
*nechajte si ho zaslať poštou - na adresu na Slovensku, alebo v zahraničí (žiadosť doručte najneskôr ),
**splnomocnite inú osobu, aby ho za Vás vyzdvihla (žiadosť doručte najneskôr ),
alebo si ho môžete vyzdvihnúť osobne - v takom prípade žiadosť nepotrebujete (najneskôr ).

Pomoc

Preukaz si môžete vyzdvihúť aj osobne (v takom prípade žiadosť nepotrebujete) najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr ) v úradných hodinách obce. Obec Vám vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

Žiadosť o voľbu poštou

Žiadosť o hlasovací preukaz

Čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine


Vaše osobné údaje nespracúvame. Sú výhradne vo Vašom počítači. Ak chcete mať 100% istotu, odpojte sa od internetu.


Adresa Vášho trvalého pobytu v Slovenskej republike

(PSČ Vášho obecného/mestského úradu sa môže líšiť od PSČ Vašej adresy.)

Údaje splnomocnenca (kto za Vás vyzdvihne hlasovací preukaz)


Adresa pre doručenie hlasovacieho preukazu

Pre skopírovanie údajov z adresy Vášho trvalého pobytu .

Adresa miesta pobytu v cudzine

*Zásielku si môžete nechať poslať na poštu v zahraničí. V takom prípade zvoľte Poste Restante. Zásielku Vám na pošte vydajú, ak sa identifikujete dokladom.

Vytvoriť žiadosť pre:

Pomoc

Ak Vám nebolo pridelené rodné číslo, zadajte dátum narodenia.

Kliknite na tlačidlo "Podpísať" a pohybom kurzoru (myši, prsta po dotykovej obrazovke) podpíšte žiadosť.

Pomoc

Nezabudnite do e-mailu priložiť scan / fotografiu cestovného pasu! Žiadosť bez scanu / fotografie cestovného pasu by nebola úplná!

Po podpísaní dokumentu sa zobrazia ďalšie pokyny.

Tu sa prosím podpíšte

Pomoc

Vytvorte podpis pohybom myši, kurzoru, alebo prsta po dotykovej obrazovke.

Ak je súčasťou Vášho internetového prehliadača aj prehliadač PDF súborov, mali by ste vidieť náhľad vytvoreného dokumentu. Ak sa nezobrazil, nezúfajte.

Kliknutím na tlačidlo "Uložiť" uložte súbor so žiadosťou. Potom kliknite na tlačidlo "Vytvoriť email".

Pomoc

Čestné prehlásenie nie je potrebné nikam posielať. Vytlačte ho na tlačiarni v deň volieb ho vezmite so sebou do ktorejkoľvek volebnej miestnosti, kde chcete voliť.

Uložte si žiadosť kliknutím na tlačidlo "Uložiť" a potom kliknite na tlačidlo "Vytvoriť email".

Odošlite e-mail

V tomto kroku odošlete žiadosť s prílohami e-mailom.

Kliknutím na tlačidlo "Vytvoriť e-mail", by sa mal vytvoriť nový e-mail.

Do e-mailu vložte:

 • žiadosť (vrátane čestného prehlásenia) vytvorenú v predchádzajúcich krokoch
 • foto / scan Vášho cestovného pasu roztvorený na stránkach s osobnými údajmi alebo foto / scan osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktorého dátum vydania nie je starší ako 6 mesiacov (Osvedčenie o štátnom občianstve v zahraničí vybavíte na zastupiteľských úradoch SR, na Slovensku na okresnom úrade v sídle kraja).

Vytvoriť e-mail

E-mail adresáta:


Jeden hlas nestačí! Urobte viac:

 1. Zdieľajte túto www stránku so svojimi známymi!
 2. Podpíšte petíciu, tak ako 83 osobností a spolkov, za možnosť voliť zo zahraničia vo všetkých voľbách (nie len do NR SR).
 3. Pošlite príspevok na propagáciu voľby poštou a tejto aplikácie na účet:
  IBAN: SK3783300000002901594765 BIC: FIOZSKBAXXX
  (transparentný účet Srdcom doma).
 4. Natočte max. 1 minútové video o tom, ako podať žiadosť online.
 5. Píšte a tagujte na sociálnych sieťach:
  #srdcomdoma #volmezozahranicia #volbapostou


Pomoc

Odošlite Vašu žiadosť e-mailom. Nezabudnite priložiť

 • žiadosť (vrátane čestného prehlásenia) vytvorenú v predchádzajúcich krokoch
 • foto / scan Vášho cestovného pasu roztvorený na stránkach s osobnými údajmi alebo foto / scan osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktorého dátum vydania nie je starší ako 6 mesiacov (Osvedčenie o štátnom občianstve v zahraničí vybavíte na zastupiteľských úradoch SR, na Slovensku na okresnom úrade v sídle kraja).

Ak kliknutie na tlačidlo "Vytvoriť e-mail" nevytvorilo e-mail, pravdepodobne nemáte nakonfigurovaného e-mailového klienta.

V takom prípade vytvorte e-mail ručne. Adresujte ho na vyššie uvedenú e-mailovú adresu a vložte doň vyššie zobrazený predmet a text.

Kliknutím na ikonku naľavo od textov skopírujete text, ktorý potom ľahko vložíte do emailu.

Ďalej