Pozor!
Žiadosti o voľbu poštou ani žiadosti o hlasovacie preukazy nie je možné podávať do oficiálneho vyhlásenia volieb.
Termín volieb vyhlási predseda NR SR najpozdejšie 110 dní pred termínom konania volieb zverejnením v Zbierka zákonov SR.

Dňa 26.9.2019 stále nebol oficiálne vyhlásený termín konania najbližších volieb.

Trvalý pobyt mám


na Slovensku

odhlásený zo SR

(Pobyt v zahraničí zvoľte, ak ste si odhlásili trvalý pobyt zo Slovenska. V tomto prípade žiadosť musí byť doručená najneskôr do )

Pomoc

Občania Slovenskej Republiky žijúci v zahraničí majú na výber si odhlásiť trvalý pobyt na území Slovenska. Odhlásením strácajú občiansky preukaz a identifikujú sa iba pasom.
Občania SR môžu mať aj viac trvalých pobytov - aj v zahraničí aj na Slovensku. Tlačítko "Trvalý pobyt mám odhlásený zo SR" zadávajte iba v tedy ak na slovensku už trvalý pobyt máte odhlásený. V ostatných prípadoch stlačte tlačítko "Trvalý pobyt mám na Slovensku", teda ak máte trvalý pobyt aj v zahraničí.

Voliť budem


poštou zo zahraničia

(Žiadosť musí byť doručená najneskôr do )

hlasovacím preukazom na Slovensku

Hlasovacím preukazom je možné voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku.

(Žiadosť musí byť doručená najneskôr do )

Pomoc

Vyberte si spôsob hlasovania. Poštou zo zahraničia alebo hlasovacím preukazom na Slovensku.

Voliť budem


poštou zo zahraničia

(Žiadosť musí byť doručená najneskôr do )

osobne v ktorejkoľvek hlasovacej miestnosti

Hlasovacím preukazom je možné voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku.

(Vygenerované čestné prehlásenie si prineste podpísané do ktorejkoľvek hlasovacej miestnosti)

Pomoc

Vyberte si spôsob hlasovania. Poštou zo zahraničia alebo osobne na Slovensku.

Vyberte si z možností:


Chcem hlasovací preukaz poštou do vlastných rúk

Pre preukaz mi zájde na úrad splnomocnenec

Preukaz si môžte vyzdvihúť aj osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr ) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

Pomoc

Ak si nemôžete osobne prevziať hlasovací preukaz, splnomocnite na vyzdvihnutie niekoho.

Žiadosť o voľbu poštou

Žiadosť o voličský preukaz

Prehlásenie o trvalom pobyte mimo SR


Vaše osobné údaje nie sú odosielané/spracovávané serverom. Ak chcete mať 100% istotu, internet si vypnite.

Údaje splnomocnenca


Vaša adresa trvalého pobytu v Slovenskej republike


(PSČ Vášho obecného/mestského úradu sa môže líšiť od Vášho.)

Adresa pre odoslanie hlasovacieho preukazu

Pre skopírovanie adresy trvalého pobytu .

Adresa miesta pobytu v cudzine


Vytvor náhľad žiadosti

Vytvor prehlásenie

Pomoc

Vyplňte prosím formulár. Keď nevyplníte niektorú z informácií, ak je táto informácia potrebná, stránka Vás upozorní na jej vyplnenie.
Ak žijete v USA, kde je opačný formát adresy, použite prepínač "Formát adresy".
Ak potrebujete zaslať dokumenty na adresu pošty, použite v prepínači "Formát adresy" možnosť "Poste Restante".

(Nezobrazenie náhľadu nemusí byť problém, ak nemáte pdf prehliadač integrovaný do prehliadača.)

Pomoc

Tu je zobrazený náhľad dokumentu. Ak je všetko vporiadku stlačte podpísať pre pokračovanie vyplňovania.
Ak chcete dokument vytlačit a poslať poštou, môžete tak urobiť teraz.
Ak náhľad nevidíte, možno to Váš prehliadač nepodporuje a pre kontrolu si môžete dokument stiahnuť.

Tu sa prosím podpíšte

Pomoc

Podpíšte sa ako sa podpisujete na papieri. Prstom po dotykovej obrazovke, alebo myškou.

(Nezobrazenie náhľadu nemusí byť problém, ak nemáte pdf prehliadač integrovaný do prehliadača.)

Stiahnite si Vašu žiadosť do počítača alebo telefónu. Neskôr ju pripojíte k emailu.

Pomoc

Tu je Vaša vygenerovaná žiadosť. Stiahnite si ju do počítača. Z technických dôvodov ju nie je možné pripnúť automaticky k emailu ktorý Vám vygenerujeme v ďalšom kroku.

Ak si dokument uložíte do počítača vo formáte .PDF a chcete si vyskúšať vytváranie zaručeného elektronického podpisu(ZEP) pomocou Vášho občianskeho preukazu, môžete tak urobiť napríklad aplikáciou XZep signer zo stránky slovensko.sk. Podpisovanie ZEPom nie je vyžadované pre voľby, ale právna sila podpisu má podstatne vyššiu váhu.

Odošlite email

Ak máte aktivovaného mailového klienta, tlačítko Vytvoriť email nižšie by malo vytvoriť email automaticky.

Vytvoriť email

Ak to u Vás nefunguje, odošlite nasledovný email skopírovaním nasledujúcich textov do príjmateľa, predmetu a obsahu emailu.
(Na kopírovanie do schránky použite obrázky obálok pri textoch a na vloženie do emailu na PC pravé tlačítko myši a vložiť, alebo "Ctrl" a súčasne "V". Na mobilnom telefóne podržťe prst na políčku, kde budete vkladať a po zobrazení ponuky stlačiť "vložiť", alebo "paste".)

Na emailovú adresu:

S predmetom:

S textom:


Po odoslaní emailu s prílohou očakávajte potvrdenie, že Vaša žiadosť bola spracovaná.

Ak sa tak nestane, kontaktujte ich telefonicky. Ak nedostanete potvrdenie o prijatí Vašej pošty do 3 dní, skúste im zavolať na telefón: (+421)


Na dnes všetko. Ďakuje Vám a Vaše Slovensko ;)

Pomoc

Odošlite Vašu žiadosť a nezabudnite pripnúť súbor žiadosti a prípadne fotky pasu (iba ak máte odhlásený trvalý pobyt).
Ak nemáte nakonfigurovaný emailový klient na Vašom počítači, vytvorte email a môžete použiť vyššie zobrazené texty.
Obrázok na pravej strane Vám skopíruje text do schránky, takže nemusíte text označovať.

Dalej