Vytvorte si vzor žiadosti

Pre voľbu poštou alebo žiadosti o voličský preukaz

Tento formulár použite, ak si chcete vyskúšať použitie ZEP s komunikáciou s úradmi. Pre žiadosť o voličský preukaz, ani pre žiadosť o voľbu poštou sa to technicky nevyžaduje. Ak nechcete používať zaručený elektronický podpis ktorý máte v občianskom preukaze, alternatívne môžete použiť službu: ....Doplní sa neskôr keď bude hotová....

Touto aplikáciou si môžete vygenerovať upravený vzor, ktorý po doplnení osobných údajov môžete odoslať na úrad vašej obce, a oni Vám odošlú hlasovací preukaz alebo hlasovacie lístky pre hlasovanie poštou.

Vo vygenerovanom súbore v hlavičke je k dispozícii email na ktorý máte žiadosť odoslať. Postupujte nasledovne:

  1. Vyberte si formát súboru: .docx, .odt, alebo .rtf
  2. Vyberte si miesto Vášho trvalého bydliska
  3. Stiahnite si vzor
  4. Na vyznačené miesta doplňte osobné údaje
  5. Uložte do formátu PDF, alebo si nainštalujte CutePDF a vytlačte dokument do PDF.
  6. Podpíšte PDF súbor elektronickým podpisom napríklad s Občianskym preukazom cez aplikáciu XZep Signer
  7. Odošlite na email ktorý je uvedený vo vygenerovanom súbore. (Ak je z emailu rozpoznateľný starosta, odošlite to na druhý email).

Ďalšie zdroje informácií: